Tracturi romanesti (Romanian Tracts)

Tracturi romanesti (Romanian Tracts)

Aceste broșuri, scurte studii biblice de 2 pagini pe diverse subiecte și doctrine creștine de interes, pot fi descărcate și retipărite gratuit, atâta timp cât nu modificați conținutul și nici nu plătiți pentru ele. Autorul este pastorul și misionarul David Cox.

English Translation

These tracts, short 2 page Bible studies on various topics and Christian doctrines of interest, are free to download and reprint as long as you do not change the content nor charge for them. The author is pastor and missionary David Cox.

Tracturi romanesti (Romanian Tracts)