pb09 Homoseksualiteit ()

HOMOSEKSUALITEIT

Dit word toegelaat? Of is dit ‘n gruwel?
Deur David Cox
[CP09] v1 © 2008 www.coxtracts.com.com
Hierdie brosjure kan gefotokopieer en vryelik gedruk word

In hierdie traktaat ondersoek ons ​​wat die Bybel werklik leer oor homoseksualiteit en lesbianisme.
Lev 18:22 Jy mag nie met ‘n man lê soos met ‘n vrou nie; Dit is ‘n gruwel.

Die beweging van homoseksuele mense was deur die jare baie sterk. Daar is vandag twee aanvalle deur homoseksuele mense: (1) dat homoseksualiteit nie ‘n sonde is nie, en (2) dat hulle erken dat dit ‘n sonde is, maar God en sy gesag om te regeer in hul lewens ontken. In hierdie boekie sal ek enkele kwessies wat met homoseksuele mense verband hou, uitklaar. Oor die algemeen is my kommentaar op homoseksualiteit sowel as lesbianisme gerig, maar as ek kortliks die term homoseksualiteit gebruik, sal ek die begrip homoseksualiteit gebruik as ‘n begrip wat die twee vaslê.

Wat is ‘n Sodomiet?

Die argument van diegene wat gay is of wat gayvriendelike mense is, is bloot dat die Bybel nie duidelik is oor hierdie praktyk nie, en dat Sodom se weergawe handel oor die sonde van die ontbrekende gasvryheid, en dat hierdie sonde beide die toorn van God veroorsaak het. ‘Homoseksualiteit (volgens hulle). Hulle neem die woord ‘sodomiet’ as ‘n manlike priester van ‘n heidense godsdiens (die godin van vrugbaarheid), en nie as ‘n homoseksuele nie.

Deu. 23:17 Daar is geen hoer onder die dogters van Israel nie, en daar is geen sodomiet onder die kinders van Israel nie.

Die konsep “sodomiet” word voorgestel dat dit ietwat parallel is met ‘n hoer, dit wil sê ‘n manlike prostituut wat manlike kliënte het. Sodomiet te wees kom nie van die plek van Sodom af nie, maar dit is praktyk van mense van waar hulle ook al is (1 Konings 14:24; 15.12; 22:46; 2 Konings 23:7). Die konsep van hoer of prostituut hou verband met vroue wat hul liggame seksueel leen om geld vir hul tempel te verdien. Alhoewel dit nie die enigste hoerbegrip is nie (daar is ander wat daarop leef of om dit bloot te proe), was die godsdienstige deel van die konsep. In die tempel van die godin van seks, die Afrodiet, was daar op ‘n tyd 10.000 vroue (priesters) wat in so ‘n tempel bedien het om seks te ondersteun om hom te ondersteun.Meer van Pastorale Berading

Dit is belangrik om te verstaan ​​dat hierdie godsdiens ‘n godsdiens van ‘goed voel’ was. Hulle konsep was dat om seks te hê die meeste van ‘goed voel’, en dan besig was met seks. Dit was nie net seks nie, want bankette, alkohol, dwelms, plesier, ens het dieselfde godsdiens betree as ander vorme van ‘goed voel’. Maar godsdiens self is hoofsaaklik ‘n seksaanbidding, soos ons tans sien by homoseksuele en prostitute (soos met die pornografiebedryf). Dit is nie te ontken dat hulle seks met vroue gehad het nie. Hierdie mense is mense wat hul lewens aan seks toegewy het en met hul hele siel, liggaam en gees aan seks aanbid. Dit is ewewydig aan diegene wat van seks leef (prostitute). Die verskil is baie min.

Job 36:13-14 Maar geveinsdes skat hulself woede en sal nie huil as hy hulle bind nie. 14 Hulle siel sal sterwe in hul jeug en hulle lewe onder die sodomiete.

Die konsep het die idee gekry dat iemand uit die samelewing verwerp word vanweë hul perverse en vaal gewoontes, en hierdie gewoontes was betrokke by hul aanbidding van seks. Keil en Delitzsch voeg die idee by dat hulle ‘n tipe persoon is wat weier om hul sondes voor God te onthou, arrogant, trots en opstandig is en daarom God se toorn oor hulle bring.

Job hier (Job 36:14) vergelyk die geveinsdes met die sodomiete, wat as gevolg van hulle verwerping van die samelewing as pervers arrogant en uit God se genade is, en mense is wat God hul lewens in hul jeug sal sny om sy rede perversies.

In Sodom (Genesis 19:5 “Neem hulle uit sodat ons hulle kan ken”, en in Rigters 19:22 “Neem die man uit wat in u huis ingegaan het, sodat ons hom kan ken.”), Die sonde wat hulle gedoen het was om seksueel met ‘n man te man. Dit is baie moeilik om die verhaal te verdraai om ‘n ander sonde te wees. God vernietig nie hele stede weens gebrek aan hoflikheid nie. Indien wel, was daar vandag geen stad meer nie.

Die woord “weet” word in die Bybel vir seks gebruik (Gen 4:17, 25; 38:26; ens.) (Genesis 4:1, “Adam het sy vrou Eva geken”). In dieselfde konteks as Sodom (Genesis 19), bied Lot sy twee dogters aan wat ‘n man nie geken het nie ‘. In beide gedeeltes gebruik die Bybel dieselfde woord (yada). Die idee is om ‘n intieme verhouding met ‘n ander persoon te ken of te hê. In sommige kontekste word dit natuurlik gebruik om seks te hê (die mees intieme ding om te weet).

In 1 Timoteus 1:10 is die woord “sodomiet” [avrsenokoi, thj]. Hierdie woord beteken ‘n volwasse man wat seks het met ‘n ander volwasse man, of ‘n kind of ‘n jeug. Die idee is om by ‘n vrou te slaap om seks te hê, maar in plaas van ‘n man met ‘n vrou, is dit ‘n man met ‘n man.

1 Konings 14:24 Daar was ook sodomiete op aarde, en hulle het gedoen volgens al die gruwels van die nasies wat die HERE voor die kinders van Israel gewerp het.

Dan is dit duidelik dat die sonde van sodomiet is om ‘n seksuele verhouding te hê met ‘n ander persoon van dieselfde geslag (geslag), of dit nou ‘n man met ‘n man is, of ‘n vrou met ‘n vrou (Romeine 1:26) Daarom het God hulle aan skandelike hartstogte oorgelewer; hulle vrouens het die natuurlike gebruik waarteen dit teen die natuur is, verander (lesbianisme). Die beoefening van homoseksualiteit (en lesbianisme) word in die Bybel duidelik veroordeel.

Is homoseksualiteit ‘n sonde en ‘n gruwel? Ja.

Lev 18:22 Jy mag nie met ‘n man lê soos met ‘n vrou nie; Dit is ‘n gruwel.

Lev 20:13 As iemand met ‘n man was soos met ‘n vrou, het hulle ‘n gruwel gedoen; albei moet doodgemaak word; op hulle sal sy bloed wees.

Eenvoudig twee mense van dieselfde geslag wat met mekaar seks het, is ‘n gruwel vir die Here. In die Ou Testament het hierdie gedrag die doodstraf verdien (dat God buitengewoon kwaad is hiervoor). Dit is nie ‘n voorkeur in die lewe nie, maar ‘n gruwel. God het twee geslagte, manlik en vroulik, gemaak, en seksuele aktiwiteite is verbode as dit nie tussen twee mense van die teenoorgestelde geslag is nie (en met mekaar getroud is).

1 Korintiërs 6:9-10 Weet u nie dat die onregverdiges nie die koninkryk van God sal beërwe nie? Moenie dwaal nie; nóg die hoereerders of die afgodedienaars of die egbrekers of die verradenes of die wat saam met die mense gewerp is, 10 … hulle sal nie die koninkryk van God beërwe nie.

Die idee hier is duidelik dat ‘n man wat gaan lê het om met ‘n ander man seks te hê.

Romeine 1:26-28 Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte; want selfs hulle vrouens het die natuurlike gebruik waarteen dit teen die natuur is, verander; 27 en op dieselfde manier het die mans ook die natuurlike gebruik van die vrou verlaat, ontstoke in hul wulpse verhouding met mekaar, besig om skandelike dade met mans te doen en ontvang op sigself die vergelding as gevolg van hul verlies. 28 En aangesien hulle dit nie goedgekeur het om God in ag te neem nie, het God hulle oorgegee aan die verwyt om dinge te doen wat nie saamstem nie;

Paulus het hier twee ernstige en aaklige sondes geïdentifiseer wat ‘n gruwel voor God is, en hierdie sondes is lesbianisme en homoseksualiteit. Niemand mag in hierdie saak twyfel dat dit sonde is en dat dit ‘n gruwel voor God is nie. Baie mense verstaan ​​nie waarom God die inwoners van die aarde voor Israel vernietig het nie. Dit was nie omdat Israel so goed was nie, maar omdat die lande se sondes en sodomie walglik en gruwelik was. RVG

Die pornografie

In Openbaring 21:8 verklaar God dat verskillende soorte hul plek in die poel van vuur het, en noem hy ‘die hoereerders’. Die woord is pornografie, wat volgens Strongs “1) ‘n man is wat sy liggaam prostitueer om die begeerte van ‘n ander na betaling te vervul, 2) ‘n manlike prostituut, 3) ‘n man wat seks soek en meedoen, hoereerder.” Dit is ‘n ander woord (sien 1 Tim 1:10) vir die persoon wat onwettige seks beoefen. Ek sê ‘onwettig’, maar die waarheid is: God beskou afgodery as iemand met seks besig is, en ook nie met sy maat in sy huwelik of in ‘n onwettige verhouding nie. Daar is paartjies wat God agtergelaat het en seks as ‘n paartjie aanbid. Hier moet ons verstaan ​​wat afgodediens bo God plaas. Seks tussen ‘n getroude paartjie is nie ‘n sonde nie (Hebreërs 13:4)

Die interessante ding hier is dat die begrip “hoereerder” is om seks te soek en te verhef. Die woord word tien keer gebruik (1 Kor. 5:9; 6:9; Ef. 5:5; 1 Tim. 1:10; Heb. 12:16; 13:4; Op. 21:8; 22:15) in die Nuwe Testament. In 1 Timoteus 1:10 word die konsep saam met sodomiete gebruik. ‘N Sodomiet is ‘n man met ‘n man, maar ‘n hoereerder is iemand wat seks verhef. Die twee is baie dieselfde, en ‘n sodomiet is ‘n soort hoereerder.

Die homoseksuele karakter

ESEGIËL 16:49 Kyk, dit was die euwel van u suster Sodom: hoogmoed, bedroefde brood en ‘n oorvloed van ledigheid het sy en haar dogters gehad; en die hand van die ellendiges en behoeftiges nie versterk het nie.

Daar is ‘n karakter wat gepaard gaan met die aanbidding van seks, en veral met abnormale seks, wat teen die natuur is (‘n man met ‘n man, of ‘n vrou met ‘n vrou). Hierdie perverse karakter is uitstekend. Daar is individue wat hierby nadink, maar nie verstaan ​​dat trots, arrogansie en vrymoedigheid in hul lewens geproduseer is deur sondige praktyk en gedrag wat God se gesag in hul lewens verwerp nie. Hierdie mense is onder die toorn van God en is baie hard van hul sonde bevry om God se verlossing te ken. Wat die ‘kenteken’ is om hulle in die veroordeling en toorn van God te sluit, is hul weiering om te erken dat hul gedrag en praktyk sondig is. Seks is ‘n praktyk wat soos ‘n dwelmmiddel is, wat fisiese afhanklikhede in die liggaam skep, wat baie moeilik is om te weier en te stop sodra dit begin het. Slegs op die manier wat God aangedui het (‘n man wat seks met sy vrou het), kan hierdie sonde reggestel en weerstaan ​​word.

God se oplossing

Die oplossing vir homoseksualiteit is om dit eers as ‘n sonde te sien, daarna te berou, en dan te soek na wat God ons beveel, ‘n man wat met sy vrou getroud is tot die dood hulle skei.