pb10 Seksuele suiwerheid

Seksuele suiwerheid

Deur David Cox
[PC10] v1 © 2008 www.coxtracts.com
Hierdie kanaal kan gratis gekopieer word vir nie-winsgewende gebruik.

In hierdie traktaat ondersoek ons wat die Bybel oor seksuele suiwerheid te sê het. Let daarop dat ons harde taal in hierdie traktaat praat, en die seksuele sondes van ons samelewing aan die kaak stel deur Skrifgedeeltes aan te dui dat God duidelik sy groot toorn teen hierdie sondes aandui.
Dit is nie ‘n onmoontlike stryd nie!

1 Pet 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as vreemdelinge en pelgrims, onthou my van vleeslike begeerlikhede wat teen die siel oorlog voer;

Gal 5:17 Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees; en dit is in stryd met mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Met die toename in pornografie en die konstante verlaging van standaarde, het seksuele versoeking een van die belangrikste probleme vir Christene geword. Dit is ‘n geestelike stryd wat so intens is dat byna elke Christen dit het. Hierdie stryd is nie onmoontlik om te wen nie, maar dit is baie moeilik.

DIE BYBELSE MODEL

1Kor 7:3-5 Laat die man die vrou welwillendheid prysgee, en ook die vrou aan die man. 4 Die vrou het nie die mag van haar eie liggaam nie, maar die man; en ook die man het nie die mag van sy eie liggaam nie, maar die vrou. 5 Bedrieg mekaar nie, behalwe as dit vir ‘n tydjie saamstem, dat julle julself kan vas en gebed nie; en kom weer bymekaar, sodat Satan u nie in die versoeking bring om u onverskrokkenheid (nie seks te hê nie).

Ons kan sê dat geen alternatief van God se plan (een man met een vrou wat tot die dood getroud is) aanvaarbaar is nie. Al die alternatiewe gaan probleme hê, want dit is nie wat God wil hê nie. God erken die seksuele noodsaaklikheid van elke mens. God het hierdie deel van hulle wese gemaak. God is nie hiervan onkundig nie, en hy het ook nie belang om hierdie deel van die lewe te geniet nie. God het die seksuele begeerte as deel van voortplanting gemaak. Ons moet hier verduidelik dat seks nie sonde is nie. Heb 13:4 “Die huwelik is eerbaar in almal, en die bed (geslag) is onbesmet”. Slegs seks buite wat God toelaat, God se plan, is sonde.

1Tess 4:3-5, 7-8 Want dit is die wil van God, ja, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery. 5 Nie in die begeerte van sameswering, soos die heidene wat God nie ken nie. 7 Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. 8 Hy wat dan verag, verag nie die mens nie, maar God wat ook sy heilige Gees aan ons gegee het.

God sien dat ‘n deel van heiligheid reinheid en geestelike suiwerheid is wat voortspruit uit die behoud van onsself en seksueel rein. In hierdie gedeelte word die woord “vaartuig” soms “vrou” vertaal, en in ander weergawes “liggaam”. Die idee hou verband met sy seksuele wese. Dit is belangrik dat die Christen oormatig leer en homself daarna streef om homself seksueel rein te hou van sondes en begeertes. As iemand weier om God te eer en aan hom die hoogste plek in sy lewe te gee, sal hy toelaat dat ander dinge die plek van God inneem (wat afgodediens is).

Romeine 1:23-24 En die heerlikheid van die onverganklike God verander in ‘n beeld wat gelykgestel is aan die verganklike mens en die voëls en die viervoetige diere en die kruipende diere. 24 Daarom het God hulle ook oorgegee aan onreinheid deur die begeerlikhede van hul eie hart om hul eie liggame tussen mekaar te oneer te gee;

God gee hulle altyd prys as gevangenes van hul eie sondige begeerlikhede (sterk begeerte en hartstogte) as hulle nie God verhef nie. Hulle verwerp die soewereiniteit van God deur te soek na wat vir hulle aangenaam is, in plaas van wat vir God aangenaam is (Sy wil), en dit is altyd afgodediens.

Meer van Pastorale Berading

HOMOSEXUALITEIT EN PROSTITUSIE

In die Bybel is die woord “sodomiet” qadesh, ‘n manlike prostituut in ‘n tempel. Sommige mense sou voorstel dat dit nie die sonde is van die een man met die ander nie, maar om ‘n priester in ‘n heidense tempel te wees. Die woord beskryf in werklikheid die karakter van sulke priesters, dit is mense wat hul lewens toewy aan seks as hul god (hulle lewe draai om seks). Ons sien dat vroulike en manlike prostitute dieselfde ding is; as mense wat van seks leef (dit is hul plesier), maak dit nie saak met wie hulle seks het nie. Ons moet verstaan ​​dat seks afgodediens word in ons lewens wanneer dit die belangrikste is, en dat ons alles in ons lewens laat draai om seks, dan moet ons ophou om die ware God te aanbid. Daar is ‘n baie sterk verband tussen die aanbidding van seks (so algemeen in ons tyd) en afgodediens (2 Konings 23:7 “huise van sodomiete” (wat Sodomie verbind met afgodediens.)) Soos God dit sien. Die sodomiete en prostitute was ter dood veroordeel (Deu 23:17) weens die erns van hierdie sonde in die oë van God. Die punt is nie dat die prostitute en homoseksuele mense ‘n heidense god aanbid het nie, maar dat hul aanbidding van seks die heidense god op sigself is, ongeag hul oortuigings.

1Kor 6:9-10 Weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie mislei word nie; hoererye of afgodedienaars en egbrekers mag nie verlep of hulself met die mens misbruik nie … die koninkryk van God sal beërwe.

God identifiseer hierdie groepe sondes as afgodediens, met ander woorde, hulle plaas so belangrik op hierdie dinge dat die persoon God in ‘n mindere belang neem. Hy noem spesifiek die sonde van hoerery (seksuele sondes in die algemeen), die mans wat soos vroue optree (‘n gruwel (dit is ‘n gruwel wanneer ‘n man aantrek of as ‘n vrou verskyn, wanneer hy ‘vermaan’ is),
Deu 22:5 “Die vrou mag nie die manlike aantrekkingskrag dra nie, en die man mag geen kledingstuk aantrek nie; want almal wat dit doen, is ‘n gruwel vir die HERE u God. ‘)) En mans wat seks het. met ander mans (homoseksualiteit). Lesbianisme word veroordeel in Rom. 01:26. Al hierdie dinge is in dieselfde klas as afgodediens wat in plaas van verlossing blokkeer, voorkom of gekies word.

1 Korintiërs 6:18 Vlug hoerery. Elke sonde wat ‘n mens doen, is sonder die liggaam; maar hy wat hoerery doen, sondig teen sy eie liggaam.

Seksuele sondes is baie gevaarlike sondes teen die liggaam, wat so ‘n sterk liggaamlike gevoel veroorsaak dat dit ‘n fisiese aanvulling word wat baie moeilik is om te oorwin. Dit moet daartoe lei dat ons dubbel versigtig moet wees. Die Bybel veroordeel duidelik alle soorte seks wat in stryd is met wat God vasgestel het. Hierdie sondes is bloedskande ((Lev 20:11-12, 17, 19-21; Deu 22:30; 27:20, 22-23; Eze 22:11.)) (Seks tussen familielede), seks met diere (( Eks 22:19; Lev 18:23; 20:16.)), Seks met mense van dieselfde geslag (homoseksuele mense (Genesis 19:4; Rigters 19:22; 1 Tim 1:10)
Dit is ‘n gruwel: 1Kon 14:24. Lev. 18:22 “Jy mag nie met die mensdom lê soos met die vrou nie; dit is gruwel ”. Lev 20:13 “As ‘n man met die mensdom gemeenskap het, terwyl hy met ‘n vrou gemeenskap het, het hulle albei ‘n gruwel gedoen.”) En lesbiërs ((Romeine 1:26): hulle vroue het die natuurlike gebruik verander in die teen die natuur ”.))), seks buite jou eie huwelik (egbreuk), ens. Al hierdie dinge word vasgevang in die konsep van“ hoerery. ”“ Owerspel ”is ‘n spesifieke geval van seks met iemand anders as jou eie gade.

Romeine 1:27-28 En ook die mans wat die natuurlike gebruik van die vrou verlaat het, het in hul wellus teenoor mekaar verbrand; mans met mans wat onbehoorlik werk, en in hulleself die vergelding ontvang van hul foute. 28 En terwyl hulle nie daarvan hou om God in hul kennis te behou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n verwyt om die dinge te doen wat nie gerieflik is nie;

Die sonde wat Paulus in gedagte het, is duidelik mans met mans, asof hulle seks met ‘n vrou het.NAAKHEID EN DIE VROU

As gevolg van die perversiteit van ons tyd, beskou ons volledige naaktheid as ‘n aanvaarde ding. Eintlik veroordeel God dit en veroordeel hy selfs naaktheid wanneer die persoon onderklere aan het. In Latyn is die woord vir ‘n los buitekleed ‘nudus’, en die verwydering daarvan as ‘naaktheid’. Ons verstaan ​​dus Markus 14:52 en Johannes 21:7 as nie totale naaktheid nie, maar nietemin na God se oë. God het beveel dat elkeen hul gade moet hê (‘n morele en burgerlike verpligting), en dat ons nie ‘n intieme verhouding met ander mense moet hê nie.

Job 31:1 Ek het ‘n verbond met my oë gesluit; waarom sou ek dan aan ‘n slavin dink?

Job het verstaan ​​dat seksuele sonde begin met die sig, en die aanskouing voordat hy dit verlang. Job het ‘n verbond met homself gesluit, ‘n verbintenis dat hy nie na jong vroue sou kyk om na hulle te begeer of om sy verbeelding te laat verdwyn nie, selfs nie na hul beeld of in sy gedagtes nie. Net so het Jesus ons geleer in Mat. 5:28 dat selfs sondige gedagtes sonder om dit te doen, net so sondig is as om dit eintlik te doen. Dit is ‘n versterking van Exo 20:17 “U mag nie die vrou van u naaste begeer nie”. Dawid het gesien voordat hy geneem het (2Sam 11:2). Pro. 6:25 waarsku ons om die skoonheid van ‘n vrou te begeer, en ons moet ook nie deur (of deur) die oë (sig) gevang word nie.

SELF-STIMULASIE

Die stimulering van eie geslagsdele is ook ‘n geestelike probleem, selfs al word dit nie direk in die Skrif genoem nie. Miskien moet ons dit sien as ‘n verheffing van seksuele gevoelens bo alles (dieselfde as sodomiete en prostitute). As seks ‘n obsessie in ‘n mens se lewe word, laat ons ons vleeslike liggaam ons lewe vir ons bestel en ons prioriteite stel. God het ons ‘n manier gegee waarop ons hierdie drif (deur die huwelik) kan vrylaat, en seksuele onreinheid is dit nie. God het ons lewenslank huwelik gegee, maar ons het dit geïgnoreer en vernietig, sodat ons ly.

WEERSTAND TEEN DIE TEMPTASIE

2Tim 2:22 Vlug ook die jeugdige begeerlikhede; maar volg geregtigheid, geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep.

Die geestelike stryd is om nie in sonde in te gaan nie, veral nie hoerery nie (1Kor 6:13 “die liggaam is nie vir hoerery nie”). Dit is vasberade in u hart, “het u nie nodig nie, maar het mag oor sy eie wil” (1 Kor. 7:37).

Vas is om ons te leer dat die liggaam nie oor ons beheer nie, en dit is presies wat nodig is vir mense met hierdie probleem. Hierdie sonde is vasgespeld op die gedagtes, ‘want soos hy in sy hart dink, so is hy ook’. Pro 23:7. “Ek kan alles doen deur Christus wat my versterk” Fil 4:13.

Kol 3:5-7 Verduidelik dan u lede wat op die aarde is; hoerery, onreinheid, buitensporige toegeneentheid, slegte sameswering en hebsug, wat afgodery is. 6 Waarvoor kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid: 7 waarin julle ook ‘n geruime tyd gewandel het toe julle daarin gewoon het.